Tražiti
Popis
Region
Region (be)
Proizvodi
Poduzeće
U žarištu
Osoba za kontakt
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Solarni park „Don Rodrigo” od 175 MW, južna Španjolska

Solarni park „Don Rodrigo” od 175 MW, južna Španjolska

Postavljeno je više od 500 000 solarnih modula na površini od 265 hektara

Verwendete Produkte

Plastična prirubnica

za naknadno zatiplavanje

HSI150 DFK
Za naknadno zatiplavanje preko krunskih provrta, odnosno za pričvršćivanje vijkom na kućišta. Omogućuje …

Aluminijska prirubnica

za naknadno zatiplavanje

HSI90 DF
Za naknadno zatiplavanje preko krunskih provrta, odnosno za pričvršćivanje vijkom na kućišta. Omogućava …